LOGIN  Artyku³y o kapeli dudziarz Galeria [Photogallery] dudziarz Materia³y wideo dudziarz Plan koncertów dudziarz Kontakt English Deutsch Dutch
dudziarzNawigacja
Strona G?ówna
Artyku³y o kapeli
Galeria [Photogallery]
Materia³y wideo
Plan koncertów
Pliki do pobrania
Linki do ciekawych stron
Wa¿ne informacje
Historia kapeli "Kotkowiacy"
Obecny sk³ad kapeli
Stroje kapeli "Kotkowiacy"
Instrumenty kapeli
O Tomaszu Kotkowiaku
Kontakt z kapel±
Kontakt
Wyszukiwanie informacji
Szukaj
Informacje o stronie
dudziarzKapela Ko¼larska
Kapela ko¼larska jest to zespó³ muzyków, graj±cy w sk³adzie kozio³ i skrzypce do pocz±tków XX wieku, w latach przed I wojn± ¶wiatow± do³±czy³ do tego sk³adu klarnet Es, a w latach miêdzywojennych tr±bka B. W takim zestawieniu kapele graj± jeszcze w okresie powojennym i jak pokazuj± fakty wp³yw na to gdzie i komu gra³y kapele mia³y finanse. Zmieni³o siê to w okresie, kiedy mecenat nad kultur± przejê³o pañstwo.
dudziarzPlan koncertw
leftleft Luty 2020 rightright
N P W C P S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

bullet - koncert (kliknij, aby obeje szczegy)
dudziarzLosowa fotografia
dudziarzGocie online
Aktualnie Goci Online: 1
dudziarzDutch Information
ARTYKU£Y: strony_obcojezyczne_dziewczyny.jpgDe doedelzak kapel werd in 1960 gesticht. De initiatiefnemer en oprichter was Tomasz Kotkowiak, die ook de eerste leermeester en leider van de kapel werd. Tomasz Kotkowiak werd op 23 oktober 1909 in Siedlec bij Wolsztyn geboren. Daar bezocht hij de basisschool en leerde hij spelen op de Es-klarinet. Later leerde hij ook gitaar spelen en spelen op de witte doedelzak die op trouwdagen ten gehoor werd gebracht. Zijn leermeester was Jan Gniatowski, die ook de doedelzak voor hem bouwde. Samen met zijn vier broers en zijn zus stichtte hij een familiekapel die sinds 1939 speelde. In het jaar 1945 verhuisde Tomasz samen met zijn vrouw en hun kinderen naar Zbaszynek, waar hij een aanstelling bij de spoorwegmaatschappij vond. Tot het jaar 1960 speelde hij in wisselende samenstellingen met andere musici op huwelijksfeesten, op feestspelen, bij feestpartijen en bij verscheidene andere gelegenheden. Daarnaast was hij ook vice-voorzitter van de volksmuziekvereniging. Als dirigent van de kapel in Zbaszynek, die hij tot 1991 leidde, heeft hij zich zeer verdienstelijk gemaakt. Hij was een multi-instrumentalist en constructeur van de witte doedelzak. Door de jaren heen hebben in zijn kapel ca. 120 musici kennis en ervaring opgedaan in het spelen van de doedelzak, de viool, de Es-klarinet en de B-trompet. De kapel heeft in de 31 jaren van haar bestaan meer dan 500 concerten gegeven bij feesten met soms privé en soms nationaal karakter. Voor haar prestaties heeft de kapel een aantal verschillende prestigieuze prijzen op festivals en bij optredens van kapellen gewonnen.

ARTYKU£Y: strony_obcojezyczne_kapela.jpgAls waardering voor de prestaties van Tomasz Kotkowiak treedt de kapel sinds het jaar 1992 op onder de naam "Kotkowiacy". Omdat het huis van de cultuur „Kolejarz“ gesloten werd en vanwege zijn hoge leeftijd was de meester zelf niet meer in staat om de doedelzakken te bouwen of muziekles te geven. Hij droeg zijn vakkennis over aan zijn kleinzoon Jerzy Skrzypczak, die zijn erfgenaam werd. De eerste samenstelling van de kapel Kotkowiacy leek op die van de familiekapel van Tomasz. In de kapel speelde Jerzy Skrzypczak de doedelzak, Edward Kolendowicz de Es-klarinet, Stanislaw Szwat de viool, Stefan Panczocha het accordeon, Karol Holod de B-klarinet, Marek Dembniak de contrabas, en Miroslawa Skrzypczak verzorgde de zang. In 1996 verliet S. Szwat de kapel en zijn taken werden overgenomen door Jan Przadka.

Op 6 mei 1996 is Tomasz Kotkowiak overleden. Na zijn dood heeft de gemeente Zbaszynek volgens een besluit van de gemeenteraad een obelisk laten oprichten met een plaket in de vorm van een gestileerde doedelzak. Daarop is het portret van de meester te zien met de woorden: ”In zijn muziek heeft hij de schoonheid van ons land tot uitdrukking gebracht”.

De veranderingen in de tijd hebben ook veranderingen in de samenstelling van de kapel ten gevolge gehad. Er worden concerten gegeven waar samen met de authentieke kapel (doedelzak, violen, Es-klarinetten) ook het accordeon gespeeld wordt. Gelijktijdig wordt de muziek door het rockgeluid van de elektrische gitaar en het slagwerk versterkt, waarbij in plaats van de contrabas de basgitaar speelt.

ARTYKU£Y: strony_obcojezyczne_skansen.jpgSinds 2001 speelt de kapel weer meer in de samenstelling van een familieverband. K. Holod, E. Kolendowicz und J. Przadka verlieten de kapel en hun taken werden overgenomen door de dochters van M. Dembniak, Lidka, en van J. Skrzypczak, Marta. Na enige tijd sloten de doedelzak speler Przemyslaw Dudzinski en de Es-klarinet speler Jaroslaw Springer zich bij de kapel aan. In deze samenstelling speelt de kapel ook nog vandaag de dag.
In de afgelopen 15 jaren heeft de kapel meer dan 800 concerten in Polen en in 20 Europese staten gegeven. Als bijzonder succes rekent de kapel hun optredens in meer dan 600 onderwijsinstellingen.

In het kader van de didactische uren die samen met het Lubusker concert bureau georganiseerd werden, hebben meer dan 60.000 kinderen, scholieren en studenten naar de uitvoeringen van de volksmuziek kunnen luisteren. De kapel heeft een groot aantal meer of minder belangrijke concerten samen met andere bekende vertegenwoordigers van de Poolse volksmuziek ten gehore gebracht. Bij deze gelegenheden kon men bij talrijke representanten uit politiek, sport en cultuur het authentieke en stijlvolle karakter van de folklore onder de aandacht brengen.

Sinds 2004 speelt in het cultuurcentrum „Kolejarz“ in Zbaszynek de kapel „Mali Kotkowiacy“ („Jonge Kotkowiacy“), die door Jerzy Skrzypczak geleid wordt. Ondanks hun korte ervaring met muziek hebben de jongeren hun muziek al bij een aantal lokale feesten ten gehore gebracht.

Nederlandse vertaling:
Herbert Löhner
Bedum 2006


Contact met ons klik hier