LOGIN  Artyku³y o kapeli dudziarz Galeria [Photogallery] dudziarz Materia³y wideo dudziarz Plan koncertów dudziarz Kontakt English Deutsch Dutch
dudziarzNawigacja
Strona G?ówna
Artyku³y o kapeli
Galeria [Photogallery]
Materia³y wideo
Plan koncertów
Pliki do pobrania
Linki do ciekawych stron
Wa¿ne informacje
Historia kapeli "Kotkowiacy"
Obecny sk³ad kapeli
Stroje kapeli "Kotkowiacy"
Instrumenty kapeli
O Tomaszu Kotkowiaku
Kontakt z kapel±
Kontakt
Wyszukiwanie informacji
Szukaj
Informacje o stronie
dudziarzKapela Ko¼larska
Kapela ko¼larska jest to zespó³ muzyków, graj±cy w sk³adzie kozio³ i skrzypce do pocz±tków XX wieku, w latach przed I wojn± ¶wiatow± do³±czy³ do tego sk³adu klarnet Es, a w latach miêdzywojennych tr±bka B. W takim zestawieniu kapele graj± jeszcze w okresie powojennym i jak pokazuj± fakty wp³yw na to gdzie i komu gra³y kapele mia³y finanse. Zmieni³o siê to w okresie, kiedy mecenat nad kultur± przejê³o pañstwo.
dudziarzPlan koncertw
leftleft Luty 2020 rightright
N P W C P S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

bullet - koncert (kliknij, aby obeje szczegy)
dudziarzLosowa fotografia
dudziarzGocie online
Aktualnie Goci Online: 1
dudziarzKategorie Newsw


Kategoria: Wie¶ci
Liczba pozycji: 25
Pani Ewa.
Spa³a 2015 Do¿ynki Prezydenckie.
DO¯YNKI PREZYDENCKIE - SPA£A 2014
LBK- Lubuskie Biuro Koncertowe i Kotkowiacy.
Pogrzeb Pana Mariana Kubickiego
Na swojsk± nutê
Biesiada Andrzejkowa Zespo³ów ¦piewaczych
Wesele Marty i Karola
D±browiecka kapela
2 MAJ
Bie³e spodnie
Kolêdowanie
Turniej siatkówki
Festyn w Krêcku 11.07.2009 r.
OBRONA PRACY MAGISTERSKIEJ
NOWA KAPELA W REGIONIE KOZ£A
Kotkowiacy we Francji
V Festiwal Piosenki Naszego Regionu
Nagranie dla TV Polonia
Nagranie dla TVP 3 Zielona Góra
Lekcja edukacyjna
Na swojsk± nutê 20.01.2006
60 lat KAPELI DUDZIARSKIEJ CK ZAMEK
Warsztaty ko¼larskie nad morzem
Otwarcie strony
Poka wszystkie Kategorie