LOGIN  Artyku³y o kapeli dudziarz Galeria [Photogallery] dudziarz Materia³y wideo dudziarz Plan koncertów dudziarz Kontakt English Deutsch Dutch
dudziarzNawigacja
Strona G?ówna
Artyku³y o kapeli
Galeria [Photogallery]
Materia³y wideo
Plan koncertów
Pliki do pobrania
Linki do ciekawych stron
Wa¿ne informacje
Historia kapeli "Kotkowiacy"
Obecny sk³ad kapeli
Stroje kapeli "Kotkowiacy"
Instrumenty kapeli
O Tomaszu Kotkowiaku
Kontakt z kapel±
Kontakt
Wyszukiwanie informacji
Szukaj
Informacje o stronie
dudziarzKapela Ko¼larska
Kapela ko¼larska jest to zespó³ muzyków, graj±cy w sk³adzie kozio³ i skrzypce do pocz±tków XX wieku, w latach przed I wojn± ¶wiatow± do³±czy³ do tego sk³adu klarnet Es, a w latach miêdzywojennych tr±bka B. W takim zestawieniu kapele graj± jeszcze w okresie powojennym i jak pokazuj± fakty wp³yw na to gdzie i komu gra³y kapele mia³y finanse. Zmieni³o siê to w okresie, kiedy mecenat nad kultur± przejê³o pañstwo.
dudziarzPlan koncertw
leftleft Wrzesie 2019 rightright
N P W C P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

bullet - koncert (kliknij, aby obeje szczegy)
dudziarzLosowa fotografia
dudziarzGocie online
Aktualnie Goci Online: 2
dudziarzGdzie gramy/gralimy?
Data Godzina Gdzie gramy Opis koncertu
Rok 2019
Miesic Sierpie
2019-08-18 18:00 ? ?
Miesic Lipiec
2019-07-06 17:00 Skwierzyna Wesele
Miesic Czerwiec
2019-06-22 15:00 W?sowo ?lub.
2019-06-15 19:00 D?brówka Wlkp U progu lata.
2019-06-08 17:00 Zielona Góra Ochla Pohulanka
2019-06-07 18:00 Stare Kramsko 80 urodziny dziadka Leona
2019-06-01 15:00 ?agów Lubuski Festyn rodzinny
Miesic Maj
2019-05-31 20:00 Nowy Tomy?l Josera
2019-05-25 17:00 Brze?nica 50 lat Watry -Górale Czadeccy
Miesic Marzec
2019-03-09 19:00 Mozów Winnica Dzie? Kobiet
2019-03-03 12:00 N?dnia Cymper
Miesic Stycze
2019-01-26 18:00 Smardzewo Go?cinnie.
Rok 2018
Miesic Lipiec
2018-07-05 14:30 Pszczew Wycieczka z Niemiec.
Miesic Czerwiec
2018-06-23 18:00 Kosieczyn lecie.
2018-06-16 20:00 Zabór Noc Kupa³y.
Miesic Maj
2018-05-20 15:00 Ochla k/ Zielonej Góry Konkurs tañców i potañcówka.
Miesic Marzec
2018-03-18 16:00 Nowe Kramsko jarmark Wielkanocny.
Rok 2017
Miesic Grudzie
2017-12-16 15:00 Babimost Jarmark Bo¿onarodzeniowy.
2017-12-16 17:30 Jasieñ Jarmark Bo¿onarodzeniowy.
Miesic Padziernik
2017-10-03 21:00 Lubniewice Woiñski SPA
Miesic Wrzesie
2017-09-30 16:30 W±sowo Pa³ac w W±sowie -wesele. Bêdzie zacnie.
2017-09-23 18:00 Zielona Góra ¦lub - tylko koz³y .
2017-09-23 13:15 Pszczew Winobranie.
2017-09-17 13:30 Mniszki k/ Miêdzychodu Sma¿enie powide³ .
2017-09-17 16:30 Wolsztyn Skansen
2017-09-16 19:00 Zb±szynek Bar pod semaforem.
2017-09-09 13:00 Stare Kurowo Do¿ynki
Miesic Sierpie
2017-08-20 16:30 Obra Do¿ynki Kargusie
2017-08-19 12:00 Kije Do¿ynki.
2017-08-19 19:30 Boruja Ko¶cielna Pulter.
Miesic Lipiec
2017-07-23 11:00 Zielona Góra - Ochla Miêdzynarodowy Festiwal Folkloru Zielona Góra - Oblicza Tradycji.
2017-07-22 19:00 Stary Jaromierz Pulter.

Strona 1 z 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16