LOGIN  Artyku³y o kapeli dudziarz Galeria [Photogallery] dudziarz Materia³y wideo dudziarz Plan koncertów dudziarz Kontakt English Deutsch Dutch
dudziarzNawigacja
Strona G?ówna
Artyku³y o kapeli
Galeria [Photogallery]
Materia³y wideo
Plan koncertów
Pliki do pobrania
Linki do ciekawych stron
Wa¿ne informacje
Historia kapeli "Kotkowiacy"
Obecny sk³ad kapeli
Stroje kapeli "Kotkowiacy"
Instrumenty kapeli
O Tomaszu Kotkowiaku
Kontakt z kapel±
Kontakt
Wyszukiwanie informacji
Szukaj
Informacje o stronie
dudziarzKapela Ko¼larska
Kapela ko¼larska jest to zespó³ muzyków, graj±cy w sk³adzie kozio³ i skrzypce do pocz±tków XX wieku, w latach przed I wojn± ¶wiatow± do³±czy³ do tego sk³adu klarnet Es, a w latach miêdzywojennych tr±bka B. W takim zestawieniu kapele graj± jeszcze w okresie powojennym i jak pokazuj± fakty wp³yw na to gdzie i komu gra³y kapele mia³y finanse. Zmieni³o siê to w okresie, kiedy mecenat nad kultur± przejê³o pañstwo.
dudziarzPlan koncertw
leftleft Maj 2019 rightright
N P W C P S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

bullet - koncert (kliknij, aby obeje szczegy)
dudziarzLosowa fotografia
dudziarzGocie online
Aktualnie Goci Online: 1
dudziarzGdzie gramy/gralimy?
Data Godzina Gdzie gramy Opis koncertu
Rok 2018
Miesic Lipiec
2018-07-05 14:30 Pszczew Wycieczka z Niemiec.
Miesic Czerwiec
2018-06-23 18:00 Kosieczyn lecie.
2018-06-16 20:00 Zabór Noc Kupa³y.
Miesic Maj
2018-05-20 15:00 Ochla k/ Zielonej Góry Konkurs tañców i potañcówka.
Miesic Marzec
2018-03-18 16:00 Nowe Kramsko jarmark Wielkanocny.
Rok 2017
Miesic Grudzie
2017-12-16 15:00 Babimost Jarmark Bo¿onarodzeniowy.
2017-12-16 17:30 Jasieñ Jarmark Bo¿onarodzeniowy.
Miesic Padziernik
2017-10-03 21:00 Lubniewice Woiñski SPA
Miesic Wrzesie
2017-09-30 16:30 W±sowo Pa³ac w W±sowie -wesele. Bêdzie zacnie.
2017-09-23 18:00 Zielona Góra ¦lub - tylko koz³y .
2017-09-23 13:15 Pszczew Winobranie.
2017-09-17 13:30 Mniszki k/ Miêdzychodu Sma¿enie powide³ .
2017-09-17 16:30 Wolsztyn Skansen
2017-09-16 19:00 Zb±szynek Bar pod semaforem.
2017-09-09 13:00 Stare Kurowo Do¿ynki
Miesic Sierpie
2017-08-20 16:30 Obra Do¿ynki Kargusie
2017-08-19 12:00 Kije Do¿ynki.
2017-08-19 19:30 Boruja Ko¶cielna Pulter.
Miesic Lipiec
2017-07-23 11:00 Zielona Góra - Ochla Miêdzynarodowy Festiwal Folkloru Zielona Góra - Oblicza Tradycji.
2017-07-22 19:00 Stary Jaromierz Pulter.
2017-07-22 13:00 Poznañ Olandia - Stary Rynek..
2017-07-17 18:00 N±dnia k/ Zb±szynia Turniej Pi³karski.
2017-07-16 16:30 Zb±szyñ 90 lat Pani Olgi Kasperczak.
2017-07-15 14:30 Peitz 25 lat otwarcia granicy.
2017-07-08 20:00 Stare kramsko 50 lat Ursusa.
Miesic Czerwiec
2017-06-25 21:00 Wojnowo MTB Kaczmarek Elektric.
2017-06-20 10:00 £agów Lubuski Wêdkarze z Torunia w Le¶niku.
2017-06-19 18:00 Gorzyñ ko³o Miêdzychodu Festyn.
2017-06-09 19:45 Chobienice Pulter
2017-06-03 18:00 D±brówka Wlkp Mocniejszy sk³ad - Filip Pietrzak siê broni.
Miesic Maj
2017-05-28 16:00 Nowy Tomy¶l Festyn przedszkolny.
2017-05-03 12:15 Zb±szynek Bieg Konstytucji

Strona 1 z 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16